121. vuosikerta

Tästä pääset lukemaan aikaisempien numeroiden sisällysluetteloita ja pääkirjoituksia. Kirjoitukset ovat PDF-muodossa.

Historiallisen Aikakauskirjan sisällysluettelot, pääkirjoitukset ja keskustelut ovat luettavissa myös HAik-foorumilla.

https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewforum.php?f=11

Historiallisen Aikakauskirjan vanhat numerot ovat kokonaisuudessaan luettavissa Doria-tietokannan kautta, mutta kyse on lisenssinvaraisesta palvelusta.
http://www.doria.fi/handle/10024/38845

Historiallinen Aikakauskirja 3/2020

Sivistyneitä tapoja

Suuntaviivoja

Anu LahtinenTyö jatkuu

Teemajohdanto

Markku Kekäläinen, Ere Nokkala & Soile Ylivuori, Kohteliaisuus ja 1700-luvun eurooppalainen
kulttuuri

Artikkelit
Markku Kekäläinen, James Boswellin kohteliaisuusteorian tarkastelua

Ere Nokkala, Kansojen sosiaalisuudesta ja täydellistymisestä – Christian Wolffin kansainvälinen poliittinen ajattelu

Soile Ylivuori, Transatlanttista kohteliaisuutta ja rapistuvaa englantilaisuutta – Maria Nugent Jamaikalla 1800-luvun alussa

Satu Sorvali, ”Pyydän nöyrimmästi sijaa seuraavalle” – Yleisönosaston synty, vakiintuminen ja merkitys autonomian ajan Suomen lehdistössä

Joni Krekola, Kootut selitykset – Entiset kansanedustajat ja eduskunnasta putoamisen tulkinnat

Vuoropuhelu: Kirjoittamisen, ajattelun, kerronnan oppimista

Matti Roitto & Tuomas Laine-Frigren, Arvion mekin ansaitsemme – Kirja-arviot ja tieteellisen kirjoittamisen taito

Mikko Kainulainen, Syvemmälle sokkeloon – Historianopetus, historiallinen ajattelu ja tieteentutkimus

Mikko Hiljanen, Tarina tarinoiden takana – Historiatietoisuus ja ajassa olemisen taito

» Sisällys

Historiallinen Aikakauskirja 2/2020

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Muutoksen pysyvyys

Teemajohdanto

Antti Räihä, Petteri Impola & Anu Koskivirta, Suomi, Ruotsi ja historiankirjoituksen historia – ja nykytila

 

Artikkelit

Petri Karonen, Varhaismodernin Ruotsin tutkijat – Ruotsin ja Suomen yhteistä menneisyyttä koskevan tutkimuksen päälinjojen, tutkimusalojen ja ohjaussuhteiden vertailu

Ilona Pikkanen, 1590-luvun aateli suomalaisten ja ruotsalaisten historioitsijoiden silmin 1900-luvun alkupuolella

Petteri Norring, Suurvalta-ajan valloitetut alueet suomalaisessa ja ruotsalaisessa historiantutkimuksessa

Miia Kuha, Kulttuurihistorian asema suomalaisessa ja ruotsalaisessa historiantutkimuksessa 1800-luvun lopulla

Kenneth Partti, Tieteellisiä siirtymiä ja paradigmamuutoksia – kielelliset käänteet Suomen ja Ruotsin historian väitöskirjoissa vuosina 1970–2010

 

Katsaus

Heidi Kurvinen & Olli Kleemola, Kuva-aineiston tietoinen käyttö osana historia-alan julkaisemista

 

Vuoropuhelu: Arkistojen Venäjä

Aleksi Mainio, Sisällissodan suuri tuntematon

A.V. Ganin, Eversti Mihail Svetšnikov – myytit ja todellisuus

Aappo Kähönen, Venäläisten historiallisten aineistojen hyödyt valtion ja kansakunnan rakentamisen näkökulmasta

Kati Parppei, Venäjän keskiaika heijastuu nykypäivään

 

» Sisällys

Historiallinen Aikakauskirja 1/2020

Ideologioiden ja suurvaltojen vaikutuspiirissä

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Tiedon puolella

Artikkelit

Antti Harmainen & Mikko Kemppainen, ”Paremman sosialismin” asialla – Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisistä eduskuntavaaleista kansalaissotaan

Anni Reuter, ”Kansaamme pirstotaan” – Inkerinsuomalaisten karkotukset ja diaspora 1930-luvun kirjeissä kuvattuna

Riku Kauhanen & Olli Kleemola, Maanlunastukset Lounais-Suomen rannikolla vuosina 1945–1951

Katsaukset

Jan Kuhanen & Markku Hokkanen, Kolonialistista kosmopoliittiin – Länsimaisen humanitarismin ja kehitysavun historialliset jatkumot

Kati Katajisto, Digitalisaation haasteet historiantutkimuksessa

Sirkka Ahonen, Metodologinen nationalismi historiatietoisuuden näkökulmasta tarkasteltuna

Vuoropuhelu: Historia tieteenä

Henri Hannula & Ahto Apajalahti, Historiantutkimuksen tieteellisyydestä

Anna Sivula, Historiantutkimuksen tieteellisyyttä koskevan keskustelun konteksti on keskusteleva historiantutkimus

Jouni-Matti Kuukkanen, Kohti historiantutkimuksen ja historiankirjoituksen tieteenfilosofiaa

» Sisällys

Historiallinen Aikakauskirja 4/2019

Pihat, puistot, puutarhat

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Vuorovaikutuksia

Teemajohdanto

Johanna Ilmakunnas, Pihat, puistot ja puutarhat historiantutkimuksen kohteena

Artikkelit

Ranja Hautamäki & Julia Donner, Historiallinen kerroksellisuus Kaisaniemen puiston suojelun ja vaalimisen avaimena

Mirja Mäntylä, Puolijulkiset kartanopuistot – Karlberg ja Monrepos vierailukohteina 1880-luvulta 1920-luvulle

Simo Laakkonen, Sami Louekari & Anu Lahtinen, Kunnallispuistojen ympäristöhistoriaa – Suomen kunnat sosiaalisen luonnonsuojelun edelläkävijöinä

Nina Edgren-Henrichson, Puutarhanviljely ja varhainen naisasialiike Suomessa – Alexandra Smirnoffin Kasvitarha

Anna Tuominen, Kotipihojen puutarhaistuminen 1940–1970-lukujen Suomessa
» Sisällys

Historiallinen Aikakauskirja 3/2019

Menneisyyden lähteillä

Suuntaviivoja
Anu Lahtinen, Lähteillä

Artikkelit
Reima Välimäki, ”Thomas Laurentii ex metropoli Finlandiae Abo” – Martin Crusiuksen päiväkirjamerkinnät Turun kirkkoherran vierailusta Tübingenissä 1585–1586
Anna Kuismin, Nurkkelin, Valvoherra, Kurjalin – Kirjurit ja asioitsijat fiktiivisissä teksteissä 1840-luvulta 1950-luvulle
Olli-Pekka Kasurinen, Lauri Leinonen ja Sanna Supponen, Modernien tutkimustietokantojen ja tiedonjalostusmenetelmien mahdollisuudet historiantutkimukselle – Tapaus Diplomatarium
Fennicum
Sakari Ollitervo, Teemu Immonen, Marjo Kaartinen, Heli Rantala, Marika Räsänen ja Reima Välimäki,
Sata vuotta Keskiajan syksyä
Laura Kolbe, ”Kunnallisen yhteenliittymisen aate” – Suomen kaupunkien yhteistyö kansallisessa ja kansainvälisessä murroksessa 1912–1917

» Sisällys

Historiallinen Aikakauskirja 2/2019

Kaupunkihistoria

Pääkirjoitus

Anu Lahtinen: Jaettu kohtalo

Teemajohdanto
Tanja Vahtikari, Matti O. Hannikainen ja Samu Nyström: Kaupunkihistoria – Monet menneisyydet, uudet tulkinnat

Artikkelit
Riitta Laitinen: Materiaalinen kaupunki – Kodin tilat ja kaupunkiyhteisö 1600-luvun Turussa

Piia Einonen: Venäläissotilaiden majoittaminen kaupunkitilan kyseenalaistajana 1700-luvun ja 1800-luvun alkupuolen Viipurissa

Taina Syrjämaa: Monilajinen kaupunkiyhteisö – Koiria, kissoja ja ihmisiä 1800- ja 1900-luvun vaihteen Uudessakaupungissa

Silja Laine, Tiina Männistö-Funk ja Tanja Vahtikari: Kadun kuvat – Valokuvat lähteinä kaupunkihistorian tutkimuksessa

Ville Laamanen ja Ville Okkonen: Kansallisoikeistolainen itseymmärrys 1929–1932

>> Sisällys

 

Historiallinen Aikakauskirja 1/2019

Tieto, rajat, yhteydet

Pääkirjoitus
Anu Lahtinen: Tiedon saatavuus ja tiedon hinta

Katsaus
Jussi Hanska: Uutta tietoa fransiskaanien kirjavarallisuudesta keskiajan Suomessa – Gauthier Brüggeläisen ja Pyhän Bonaventuran vaikutus Viipurin konventissa

Artikkelit
Heikki Kokko: Suomenkielisen julkisuuden nousu 1850-luvulla ja sen yhteiskunnallinen merkitys
Aappo Kähönen ja Veera Laine: Venäjän valtion ja kansakunnan sisäiset ja ulkoiset rajat – miten niitä rakennetaan ja perustellaan?
Mikko Kohvakka: Kilpailu Karjalan keskuksesta – Joensuun ja Lappeenrannan kaupunginjohtajien aluekäsitys ja Karjala-kuva 1970-luvulta 1990-luvulle
Heli Rantala, Hannu Salmi, Asko Nivala, Petri Paju, Reetta Sippola, Aleksi Vesanto ja Filip Ginter: Tekstien uudelleenkäyttö suomalaisessa sanoma- ja aikakauslehdistössä 1771–1920 – Digitaalisten ihmistieteiden näkökulma

» Sisällys

HAik 4/2018

Historiallinen Aikakauskirja 4/2018

Uusi sotahistoria

Pääkirjoitus
Anu Lahtinen: Sivistyksemme kieli

Katsaukset
Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki: Uusi sotahistoria Suomessa
Ilari Taskinen: Sotahistorian kansainväliset virtaukset

Artikkelit
Ilona Pajari: Lyhyen sodan odotus kesällä 1941
Tuomas Laine-Frigren: Aivoinvalidit ja kuntoutuksen ideologia
Olli Kleemola: Lapin sota valokuvissa
Marjo Laitala ja Outi Autti: Neuvostosotavangit siviilien muistoissa
Julia Pajunen: Tuntematon sotilas 2017

» Sisällys

Historiallinen Aikakauskirja 3/2018

Normit ja häiriköt

Pääkirjoitus
Anu Lahtinen: Finis Historiae?

Artikkelit
Mari Välimäki: Rakkauden käytännöt
Juhana Salojärvi: Ihmisoikeusajattelu Suomessa 1930-luvulla
Katariina Parhi: Romunsyöntiä, teeskentelyä, väkivaltaa
Mari Hatavara ja Kari Teräs: Kerrottu Vennamo

Katsaus
Heidi Kurvinen: Toimittajat ja toimitukselliset prosessit mediatekstien takana

» Sisällys

Historiallinen Aikakauskirja 2/2018

Vuoden 1918 muistot ja vaikutushistoria

Pääkirjoitus
Anu Lahtinen, Vuoden 1918 jälkivaikutus

Artikkelit
Virva Liski, ”Silliä me painettiin akkunasta sisään aina silloin kun sotamies kääntyi toisinpäin” – Naisten selviytymisstrategiat Santahaminan punavankileirillä kesällä 1918
Tiina Lintunen ja Kimmo Elo, Valtiorikosoikeuteen joutuneiden punaisten naisten verkostot Porin alueella vuonna 1918
Ville Sarkamo, Kiveen hakattu historia – Sotamuistomerkit sisällissodan ylevöittäjinä, historiallistajina ja julkisen vaikenemisen ilmentäjinä vuosina 1918–1939
Michael Halila, Suomen armeija ja kansalaissodan pitkä varjo – Jääkärien sotataito 1918–1939

Katsaus
Marko Tikka, Hitaasti koottu palapeli – Suomen sisällissota historiankirjoituksessa

Sisällys