118. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja on Suomen Historiallisen Seuran ja Historian Ystäväin Liiton julkaisema tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta.

HAIK_1_2020_kansi

Historiallinen Aikakauskirja 1/2020

Ideologioiden ja suurvaltojen vaikutuspiirissä

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Tiedon puolella

Artikkelit

Antti Harmainen & Mikko Kemppainen, ”Paremman sosialismin” asialla – Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisistä eduskuntavaaleista kansalaissotaan

Anni Reuter, ”Kansaamme pirstotaan” – Inkerinsuomalaisten karkotukset ja diaspora 1930-luvun kirjeissä kuvattuna

Riku Kauhanen & Olli Kleemola, Maanlunastukset Lounais-Suomen rannikolla vuosina 1945–1951

Katsaukset

Jan Kuhanen & Markku Hokkanen, Kolonialistista kosmopoliittiin – Länsimaisen humanitarismin ja kehitysavun historialliset jatkumot

Kati Katajisto, Digitalisaation haasteet historiantutkimuksessa

Sirkka Ahonen, Metodologinen nationalismi historiatietoisuuden näkökulmasta tarkasteltuna

» Sisällys

Historia tieteenä -vuoropuhelu jatkuu

29.5.2020 |

Historiallisen Aikakauskirjan kuluvan vuoden ensimmäisessä numerossa ilmestyi vuoropuhelu ”Historia tieteenä”. Tässä kirjoituksessa keskustelun aloittaneet Henri Hannula ja Ahto Apajalahti kommentoivat…

Anu Lahtinen jatkaa Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajana vuodet 2021–2025

28.5.2020 |

Professori Anu Lahtinen jatkaa Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajana. Historiallisen Aikakauskirjan hallitus valitsi hänet toiselle 5-vuotiskaudelle. Päätoimittajavalintaa koordinoinut työryhmä totesi, että Historiallinen…

Tilaa vuosikerta tällä lomakkeella.

Historiallisen Aikakauskirjan irtonumerot maksavat 14 € ja niitä voi ostaa näistä myyntipisteistä:

  • Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
  • Gaudeamus Kirja & Kahvila, Kaisa-talo, Vuorikatu 7, 00100 Helsinki

Vanhoja irtonumeroita voi tiedustella lehden taloudenhoitajalta osoitteesta raimo.parikka(at)gmail.com.

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja muut muutokset, katso ohje.

Historiallinen Aikakauskirja somessa

Vertaisarvioitu tiedejulkaisu

Historiallinen Aikakauskirja noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat. Historiallisen Aikakauskirjan yhdistää korkean tieteellisen tason ja selkeän kielellisen ilmaisun siten, että lehden parissa viihtyvät sekä historian ammattitutkijat että muutkin historiasta kiinnostuneet.