119. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja on Suomen Historiallisen Seuran ja Historian Ystäväin Liiton julkaisema tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta.

Kansikuva 1-2021

Historiallinen Aikakauskirja 1/2021

Näkökulman vaihtoja

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Monelta kantilta

Artikkelit

Marko Tikka, Kuinka populaarimusiikista tuli yhteistä – Tanssimusiikin kansallistuminen vuosina 1927–1930

Seija Jalagin, Pelon ja toivon rajalla – Itäkarjalaisten pakolaisuus Suomesta Ruotsiin toisen maailmansodan jälkeen

Vesa Vares, Juristipresidentti ja filosofikuningas? – K. J. Ståhlberg ja Tomáš Masaryk liberaaleina poliitikkoina demokraattisen periaatteen ja meritokraattisen perinteen välissä

Oona Ilmolahti, Maria Lähteenmäki, Sinikka Selin ja Anssi Neuvonen, Biteillä maalatut omakuvat urbanisoituneessa Karjalassa

Tuula Juvonen, Historiantutkimusta toisin katsoen

Heidi Kurvinen ja Riitta Matilainen, Nais- ja sukupuolihistoria kotimaisten yliopistojen opetuksessa 1980-luvulta nykypäivään

Vuoropuhelua

Tuula Juvonen, Homoseksuaalisuuden tutkimuksen paikka Historiallisessa Aikakauskirjassa

Jean Lukkarinen, Sukupuolivähemmistöjen historian opetus yliopistoissa – Opiskelija- ja vähemmistönäkökulma 

Maija Mäkikalli, Iiris Kestilä, Juha Heinonen
ja Jonna Häkkilä, Digital Access to the Sámi Heritage Archives – Saamelaisten arkistoaineistojen saavutettavuutta kehittävä hanke

Syväluotaus

Elina Maaniitty, Tautien historiaa pandemian keskellä

Keskustelua

Aarne Mattila, Kolonialismi ja Suomi

Maarit Leskelä-Kärki, Empatia historioitsijan työvälineenä

Heikki Kokko, Lehdistön kansalliset juuret vai ylirajainen yhteiskunnallinen konteksti?

Sisällys

CFP: Kylmän sodan kulttuuridiplomatia (HAik 2/2022)

8.1.2021 |

Kulttuurisen kylmän sodan tutkimus on viime vuosikymmeninä noussut perinteisen kylmän sodan tutkimuksen rinnalle. Tämä on monipuolistanut käsitystämme sekä kylmän sodan…

Historia tieteenä -vuoropuhelu jatkuu

29.5.2020 |

Historiallisen Aikakauskirjan kuluvan vuoden ensimmäisessä numerossa ilmestyi vuoropuhelu ”Historia tieteenä”. Tässä kirjoituksessa keskustelun aloittaneet Henri Hannula ja Ahto Apajalahti kommentoivat…

Tilaa vuosikerta tällä lomakkeella.

Historiallisen Aikakauskirjan irtonumerot maksavat 14 € ja niitä voi ostaa näistä myyntipisteistä:

  • Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
  • Gaudeamus Kirja & Kahvila, Kaisa-talo, Vuorikatu 7, 00100 Helsinki

Vanhoja irtonumeroita voi tiedustella lehden taloudenhoitajalta osoitteesta raimo.parikka(at)gmail.com.

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja muut muutokset, katso ohje.

Historiallinen Aikakauskirja somessa

Vertaisarvioitu tiedejulkaisu

Historiallinen Aikakauskirja noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat. Historiallisen Aikakauskirjan yhdistää korkean tieteellisen tason ja selkeän kielellisen ilmaisun siten, että lehden parissa viihtyvät sekä historian ammattitutkijat että muutkin historiasta kiinnostuneet.