121. vuosikerta

Historiallisen Aikakauskirjan toimitus

Päätoimittaja

Päätoimittaja Anu Lahtinen on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori ja Turun yliopiston Suomen historian dosentti. Hänen erityisalojaan ovat Ruotsin ajan sosiaali- ja kulttuurihistoria. Lahtinen on työskennellyt tutkijana ja opettajana Helsingin ja Turun yliopistoissa ja kirjoittanut myös pitkän aikavälin historiallisia analyyseja kuten Hyvinkään seudun historian keskiajalta nykypäivään (Hyvinkään kaupunki & Siltala 2017). Lahtinen on Tilaushistoriakeskuksen puheenjohtaja, Ennen ja nyt -julkaisun pitkäaikainen aiempi päätoimittaja sekä tietokirjailija.

Sähköposti: anu.z.lahtinen(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri

Helena Laukkoski

Sähköposti: helena.laukkoski(at)helsinki.fi


Toimittajat

Simo Mikkonen on Itä-Euroopan, erityisesti Venäjän historian dosentti ja yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Hän erityisalaansa on Neuvostoliiton historia, kylmän sodan aikainen kulttuuridiplomatia, sekä poikkikansallinen historia. Mikkonen on myös kiinnostunut historian oppimisesta ja opetuksesta. Hän on kirjoittanut teokset Te olette valloittaneet meidät! Taide Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa 1944-1960 (SKS 2019), sekä toimittanut useita englanninkielisiä kylmän sodan aikaisia poikkikansallisia suhteita käsitteleviä tieteellisiä teoksia. Parhaillaan hän valmistelee teosta Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteista vuosina 1960-1985.

Sähköposti: simo.mikkonen(at)jyu.fi

Tiina Männistö-Funk on tekniikan historian dosentti Turun yliopistossa, missä hän johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa hanketta Keiden kaupunki. Hän on tutkinut ja opettanut tieteen ja tekniikan historiaa useita vuosia ulkomaisissa yliopistoissa, esimerkiksi Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa Ruotsissa ja ETH Zürichissä Sveitsissä. Männistö-Funk on tutkimuksissaan erikoistunut arjen materiaalisten käytäntöjen historiaan ja aistimellisiin sekä ruumiillisiin esinesuhteisiin. Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti kaupunkiliikenteen ja kaupunkisuunnittelun historiaan kävelyn, pyöräilyn ja katutilan näkökulmista.

sähköposti: tiiman(at)utu.fi

Riikka Taavetti on valtiotieteiden tohtori ja postdoc-tutkija sukupuolentutkimuksen tieteenalalla Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelevät seksuaalisuuden historiaa, queer-historiaa sekä muistin politiikkaa Virossa, Suomessa ja Ruotsissa. Parhaillaan Taavetti työskentelee SEXDEM-tutkimushankkeessa, jossa hän tutkii homoseksuaalisuudesta käytyä poliittista keskustelua ja demokratiaan liittyviä käsitteitä Ruotsissa ja Virossa.

sähköposti:riikka.taavetti(at)helsinki.fi


Kirja-arviotoimittaja

Uutta kirja-arviotoimittajaa etsitään parhaillaan. Voit ottaa yhteyttä toimitussihteeriin kirja-arvioihin liittyvissä asioissa.


Taloudenhoitaja

Raimo Parikka. Sähköposti: raimoparikka(at)gmail.com