122. vuosikerta

Historiallisen Aikakauskirjan toimitus

Päätoimittaja

Päätoimittaja Anu Lahtinen on Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Helsingin yliopistossa. Hänen erityisalojaan ovat Ruotsin ajan sosiaali- ja kulttuurihistoria. Lahtinen on työskennellyt tutkijana ja opettajana Helsingin ja Turun yliopistoissa ja johtanut useita tutkimushankkeita. Hän on myös Ennen ja nyt -julkaisun pitkäaikainen aiempi päätoimittaja sekä tietokirjailija.

Sähköposti: anu.z.lahtinen(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri

Toimitussihteeri Helena Laukkoski on kulttuuripolitiikan väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tutkii yrityspohjaisuutta Suomen museokentällä käyttäen tapausesimerkkinä Musiikkimuseo Famea. Gradussaan hän tarkasteli oopperatalohankkeesta Helsingin Sanomissa käytyä keskustelua osana kulttuuripolitiikan historiaa. Vuodesta 2021 alkaen Laukkoski on koordinoinut Historiallisen Aikakauskirjan digisiirtohanketta.

Sähköposti: helena.k.laukkoski(at)jyu.fi


Toimittajat

Reetta Eiranen on tutkijatohtori Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa ja Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä. Hänen tutkimusalojaan ovat nationalismin, sukupuolen, kokemusten ja tunteiden historiat varsinkin 1800-luvulla. Teoreettisesti hän on kiinnostunut erityisesti hermeneutiikasta, kertomuksen tutkimuksesta ja biografisista menetelmistä.

Sähköposti: reetta.eiranen(at)tuni.fi

Maria Julku on tutkijatohtori Oulun yliopistossa, missä hän on mukana Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Suomalaisen median välittämä kuva Venäjästä ja Ukrainasta 1991–2022. Julku on kiinnostunut mm. mielikuvien ja tiedon muodostumisesta, käytännön hallinnosta, valtionmuodostuksesta, pohjoisista reuna-alueista ja henkilökeskeisestä historiantutkimuksesta. Hänen väitöskirjansa (2022) käsitteli 1600-luvun alun hallintohistoriaa.

Sähköposti: maria.julku(at)oulu.fi

Alina Kuusisto toimii tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa Karjalan tutkimuslaitoksella. Hän väitteli vuonna 2017 Suomen historian alalta yliopistojen politisoitumista 1970-luvulla käsittelevällä aiheella, ja on sen jälkeen keskittynyt tutkimuksissaan etenkin alue- ja koulutushistoriaan sekä muistitiedon käyttöön. Tällä hetkellä hän on mukana peruskouluajan kyläkouluihin sekä raja-alueyhteistyöhön liittyvissä tutkimushankkeissa.

Sähköposti: alina.kuusisto(at)uef.fi

Tiina Männistö-Funk on akatemiatutkija ja tekniikan historian dosentti Turun yliopistossa Suomen historian oppiaineessa. Männistö-Funk on tutkimuksissaan erikoistunut 1900-luvun arjen materiaalisten käytäntöjen historiaan, ääniteknologioihin sekä valokuvan käyttöön historiallisena lähteenä. Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti liikenteen ja suunnittelun historiaan kävelyn, pyöräilyn ja kaupunkitilan näkökulmista. (31.12.2024 asti vapaalla toimituksellisista tehtävistä)

Sähköposti: tiiman(at)utu.fi

Riikka Taavetti on valtiotieteiden tohtori ja sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelevät seksuaalisuuden historiaa, queer-historiaa sekä muistin politiikkaa. Hänen poliittisen historian väitöskirjansa (Helsingin yliopisto, 2018) käsitteli henkilökohtaista ja kulttuurista queer-muistamista Virossa ja Suomessa.

Sähköposti: riikka.taavetti(at)utu.fi


Kirja-arviotoimittaja

Anna Niiranen on filosofian tohtori ja tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Niiranen on erikoistunut pukeutumisen ja muodin, diplomatian, naistenlehtien ja lääketieteen historiaan. Väitöskirjassaan (2020) hän on käsitellyt synnyttämisen lääketieteellistä kulttuurihistoriaa 1800-luvun Britanniassa. Omassa postdoc-tutkimusprojektissaan Vallan fasadit Niiranen tutkii suomalaisdiplomaattien puolisoita ja pukeutumisen merkityksiä kylmän sodan aikaisessa kontekstissa. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijatohtorina hankkeessa Naisten asialla: Yhteiskunnan muutos ja feminismi suomalaisissa naistenlehdissä 1960–1970-luvuilla.

Sähköposti: anna.a.niiranen(at)jyu.fi


Taloudenhoitaja

Eira Aalto Sähköposti: eira.aalto(at)helsinki.fi