118. vuosikerta

Historiallisen Aikakauskirjan toimitus

Päätoimittaja

Päätoimittaja Anu Lahtinen on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori (ma) ja Turun yliopiston Suomen historian dosentti. Hänen erityisalojaan ovat Ruotsin ajan sosiaali- ja kulttuurihistoria. Lahtinen on työskennellyt tutkijana ja opettajana Helsingin ja Turun yliopistoissa ja kirjoittanut myös pitkän aikavälin historiallisia analyyseja kuten Hyvinkään seudun historian keskiajalta nykypäivään (Hyvinkään kaupunki & Siltala 2017). Lahtinen on Tilaushistoriakeskuksen puheenjohtaja, Ennen ja nyt -julkaisun pitkäaikainen aiempi päätoimittaja sekä tietokirjailija.

Sähköposti: anu.z.lahtinen(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri

Heidi Kurvinen on mediahistoriantutkija, joka on tutkinut toimittajan ammatin historiaa sukupuolen ja vallan näkökulmista. Väitöstutkimuksessaan hän tarkasteli suomalaisia 1960- ja 1970-luvun toimittajia. Post doc -hankkeessa kohteena olivat suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajanaisten käsitykset ammatin tasa-arvoisuudesta 1960-luvulta nykypäivään. Tällä hetkellä hän työskentelee Turun yliopiston tutkijakollegiumissa (TIAS) ja tutkii feminismiä suomalaisissa valtavirtamedioissa 1960-luvulta vuoteen 2007. Kurvinen on työstä vapautettu numeroon 4/2020 saakka.

Sähköposti: heidi.kurvinen(at)utu.fi


Toimittajat

Johanna Ilmakunnas on pohjoismaisen historian apulaisprofessori Åbo Akademissa sekä Euroopan historian dosentti Helsingin yliopistossa ja Suomen ja Euroopan historian dosentti Turun yliopistossa. Hän tutkii materiaalista kulttuuria, elämäntapoja, kuluttamista, työtä ja yksityiselämää erityisesti eliittien ja sukupuolen näkökulmasta 1700- ja 1800-luvun Euroopassa.

Sähköposti: johanna.ilmakunnas(at)abo.fi

Ville Kivimäki on yliopistotutkija ja Suomen historian dosentti Tampereen yliopistossa, jossa hän toimii myös "Eletty kansakunta"-tutkimusryhmän johtajana Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksikössä. Kivimäen tutkimusalaa ovat toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoria, sodan jälkivaikutukset yhteiskunnassa, psykiatrian ja psykologian historia sekä tunteet, kokemus, sukupuoli, väkivalta ja trauma historian tutkimuskohteina.

Sähköposti: ville.kivimaki@tuni.fi

 

Simo Mikkonen on Itä-Euroopan, erityisesti Venäjän historian dosentti ja yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Hän erityisalaansa on Neuvostoliiton historia, kylmän sodan aikainen kulttuuridiplomatia, sekä poikkikansallinen historia. Mikkonen on myös kiinnostunut historian oppimisesta ja opetuksesta. Hän on kirjoittanut teokset Te olette valloittaneet meidät! Taide Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa 1944-1960 (SKS 2019), sekä toimittanut useita englanninkielisiä kylmän sodan aikaisia poikkikansallisia suhteita käsitteleviä tieteellisiä teoksia. Parhaillaan hän valmistelee teosta Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteista vuosina 1960-1985.

Sähköposti: simo.mikkonen(at)jyu.fi

Johanna Rainio-Niemi on apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa liittyvät modernin eurooppalaisen poliittisen järjestelmän, valtion, hallinnon ja demokratian historiaan poikkikansallisessa ja vertailevassa perspektiivissä. Rainio-Niemi on tutkinut toisen maailmansodan jälkeistä konsensuspolitiikkaa Euroopassa ja Pohjoismaissa, kylmän sodan, puolueettomuuden ja maanpuolustustahdon aatehistoriaa.

Sähköposti: johanna.rainio-niemi(at)helsinki.fi


Kirja-arviotoimittaja

Tuomas Laine-Frigren on tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Hänen erityisalojaan ovat Itäisen Keski-Euroopan (erit. Unkari) historia toisen maailmansodan jälkeen, psykologiatieteiden historia ja lapsuuden ja kasvatuksen historia. Laine-Frigrenin tuleva tutkimusprojekti käsittelee uhri- ja syyllisyysdiskursseja ja kansakunnan rakentamista Unkarissa ja Romaniassa II maailmansodan jälkeen.

Sähköposti: tuomas.laine-frigren(at)jyu.fi


Taloudenhoitaja

Raimo Parikka. Sähköposti: raimoparikka(at)gmail.com