120. vuosikerta

Historiallisen Aikakauskirjan toimitus

Päätoimittaja

Päätoimittaja Anu Lahtinen on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori ja Turun yliopiston Suomen historian dosentti. Hänen erityisalojaan ovat Ruotsin ajan sosiaali- ja kulttuurihistoria. Lahtinen on työskennellyt tutkijana ja opettajana Helsingin ja Turun yliopistoissa ja kirjoittanut myös pitkän aikavälin historiallisia analyyseja kuten Hyvinkään seudun historian keskiajalta nykypäivään (Hyvinkään kaupunki & Siltala 2017). Lahtinen on Tilaushistoriakeskuksen puheenjohtaja, Ennen ja nyt -julkaisun pitkäaikainen aiempi päätoimittaja sekä tietokirjailija.

Sähköposti: anu.z.lahtinen(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri

Heidi Kurvinen työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa. Hän on erikoistunut sukupuoli- ja mediahistoriaan, ja on tutkinut muun muassa suomalaisia ja ruotsalaisia toimittajia. Tällä hetkellä hän tutkii Suomen Akatemian rahoituksella feminismiä suomalaisissa valtavirtamedioissa 1960-luvulta vuoteen 2007.

Sähköposti: heidi.kurvinen(at)utu.fi


Toimittajat

Ville Kivimäki on yliopistotutkija ja Suomen historian dosentti Tampereen yliopistossa, jossa hän toimii myös "Eletty kansakunta"-tutkimusryhmän johtajana Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksikössä. Kivimäen tutkimusalaa ovat toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoria, sodan jälkivaikutukset yhteiskunnassa, psykiatrian ja psykologian historia sekä tunteet, kokemus, sukupuoli, väkivalta ja trauma historian tutkimuskohteina.

Sähköposti: ville.kivimaki(at)tuni.fi

Simo Mikkonen on Itä-Euroopan, erityisesti Venäjän historian dosentti ja yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Hän erityisalaansa on Neuvostoliiton historia, kylmän sodan aikainen kulttuuridiplomatia, sekä poikkikansallinen historia. Mikkonen on myös kiinnostunut historian oppimisesta ja opetuksesta. Hän on kirjoittanut teokset Te olette valloittaneet meidät! Taide Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa 1944-1960 (SKS 2019), sekä toimittanut useita englanninkielisiä kylmän sodan aikaisia poikkikansallisia suhteita käsitteleviä tieteellisiä teoksia. Parhaillaan hän valmistelee teosta Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteista vuosina 1960-1985.

Sähköposti: simo.mikkonen(at)jyu.fi

Tiina Männistö-Funk on tekniikan historian dosentti Turun yliopistossa, missä hän johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa hanketta Keiden kaupunki. Hän on tutkinut ja opettanut tieteen ja tekniikan historiaa useita vuosia ulkomaisissa yliopistoissa, esimerkiksi Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa Ruotsissa ja ETH Zürichissä Sveitsissä. Männistö-Funk on tutkimuksissaan erikoistunut arjen materiaalisten käytäntöjen historiaan ja aistimellisiin sekä ruumiillisiin esinesuhteisiin. Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti kaupunkiliikenteen ja kaupunkisuunnittelun historiaan kävelyn, pyöräilyn ja katutilan näkökulmista.

sähköposti: tiiman(at)utu.fi

Riikka Taavetti on valtiotieteiden tohtori ja postdoc-tutkija sukupuolentutkimuksen tieteenalalla Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelevät seksuaalisuuden historiaa, queer-historiaa sekä muistin politiikkaa Virossa, Suomessa ja Ruotsissa. Parhaillaan Taavetti työskentelee SEXDEM-tutkimushankkeessa, jossa hän tutkii homoseksuaalisuudesta käytyä poliittista keskustelua ja demokratiaan liittyviä käsitteitä Ruotsissa ja Virossa.

sähköposti:riikka.taavetti(at)helsinki.fi


Kirja-arviotoimittaja

Tuomas Laine-Frigren työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa, Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä. Hänen erityisalojaan ovat lapsuuden historia, mielenterveyden historia ja psykologiatieteiden historia. Tutkimuksissaan ja julkaisuissaan Laine-Frigren on perehtynyt myös kylmän sodan Unkariin, vammaisuuden historiaan ja uhri-identiteettien poliittiseen rakentumiseen. Hänen käynnissä oleva tutkimushankkeensa käsittelee toisen maailmansodan aikana Ruotsiin evakuoitujen lasten kotiinpaluuta ja sopeutumista 1940-1950-lukujen Suomessa.

Sähköposti: tuomas.laine-frigren(at)tuni.fi


Taloudenhoitaja

Raimo Parikka. Sähköposti: raimoparikka(at)gmail.com