119. vuosikerta

Ajankohtaista

Kirjoittajien ja perikuntien yhteystietoja kaivataan julkaisusopimuksia varten

Kirjoittajalta Heidi Kurvinen / 22.6.2021 /

Historiallinen Aikakauskirja uudelleen digitoi vuoden 2021 aikana sarjansa. Digitoidut aineistot julkaistaan myöhemmin Journal.fi-sivustolla. Osana tätä hanketta päivitämme julkaisusopimukset Historiallisen Aikakauskirjan kirjoittajien kanssa. Sopimukset lähetetään kirjoittajille sähköpostitse ja ne allekirjoitetaan sähköisesti. Julkaisusopimusten päivitys on alkanut kesäkuussa ja jatkuu koko loppuvuoden. Julkaisusopimusten päivitystä varten keräämme Historialliseen Aikakauskirjaan vuosien varrella kirjoittaneiden henkilöiden yhteystietoja. Oheisella lomakkeella voit ilmoittaa yhteystietosi,…

Lue lisää >

Kotimaiset vammaisuuden historian tutkijat kehittävät kansainvälistä tutkimusalaa

Kirjoittajalta Heidi Kurvinen / 14.6.2021 /

Vammaisuus on globaali ilmiö, joka on ollut osa ihmiselämää läpi historian ja koskettaa kaikkia yhteiskuntia tänäkin päivänä.  Kansainvälisesti disability history -nimellä tunnettu tutkimusala on ollut nosteessa erityisesti 2000-luvulta lähtien. Historiallinen Aikakauskirja (2/2021) tarttuu tähän ajankohtaiseen tutkimusaiheeseen suomalaisen vammaisuuden historian tutkimuksen näkökulmasta. Teemanumero käynnistyi mielenkiinnosta tarkastella vammaisuuden historian tutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. ”Vammaisuuteen liittyvää tutkimusta on…

Lue lisää >

CFP: Menneisyyden rauhattomat unet (HAik 4/2022)

Kirjoittajalta Heidi Kurvinen / 2.6.2021 /

Pahat tai ahdistavat unet ja unihäiriöt ovat kansallisesti ja kansainvälisesti nousussa olevia tutkimusaiheita, joita käsitellään usealla tieteenalalla. Historiallinen Aikakauskirja julkaisee numerossa 4/2022 menneisyyden pahoille unille ja painajaiskokemuksille omistetun teemaosion. Sen toimittamiseen osallistuu Suomen Akatemian rahoittama Pohjoiset painajaiset 1400–2020 -projekti (https://blogs.helsinki.fi/northernnightmares/). Teemaosiossa on tarkoitus julkaista artikkeleita, jotka käsittelevät menneisyyden ihmisen pahoja unia ja painajaiskokemuksia. Aikakautta tai…

Lue lisää >

CFP: Kylmän sodan kulttuuridiplomatia (HAik 2/2022)

Kirjoittajalta Heidi Kurvinen / 8.1.2021 /

Kulttuurisen kylmän sodan tutkimus on viime vuosikymmeninä noussut perinteisen kylmän sodan tutkimuksen rinnalle. Tämä on monipuolistanut käsitystämme sekä kylmän sodan kannalta keskeisistä toimijoista, että ilmiöistä. Perinteisen diplomaattisen toiminnan rinnalla kylmän sodan aikakaudella keskeiseen asemaan nousi kulttuuristen resurssien hyödyntäminen (myös niin sanottu pehmeä voimankäyttö). Tiedotusvälineiden, taiteiden ja kulttuurin, urheilun ja tieteen laajamittainen käyttö erilaisten ulkopoliittisten tavoitteiden…

Lue lisää >

Historia tieteenä -vuoropuhelu jatkuu

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 29.5.2020 /

Historiallisen Aikakauskirjan kuluvan vuoden ensimmäisessä numerossa ilmestyi vuoropuhelu ”Historia tieteenä”. Tässä kirjoituksessa keskustelun aloittaneet Henri Hannula ja Ahto Apajalahti kommentoivat Anna Sivulan ja Jouni-Matti Kuukkasen kommenttipuheenvuoroja:   Koska erityisesti Sivula oli näkökulmaamme kohtaan kriittinen, keskitymme hänen puheenvuoroonsa. Siitä voi päätellä, ettemme onnistuneet kontekstualisoimaan artikkeliamme riittävällä tavalla. Siksi tarkennamme joitakin puheenvuoromme lähtökohtia.   Viel’ elää (iso)isäin henki…

Lue lisää >

Anu Lahtinen jatkaa Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajana vuodet 2021–2025

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 28.5.2020 /

Professori Anu Lahtinen jatkaa Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajana. Historiallisen Aikakauskirjan hallitus valitsi hänet toiselle 5-vuotiskaudelle. Päätoimittajavalintaa koordinoinut työryhmä totesi, että Historiallinen Aikakauskirja on Lahtisen päätoimittajakaudella kehittynyt myönteisesti. Hänellä katsottiin olevan myös hyvin toimivat toimitukselliset suhteet ja tuntemus historiantutkimuksen tutkimus- ja järjestökenttään sekä tuleviin sähköisen julkaisemisen ja avoimen tieteen vaatimuksiin. Miltä Historiallisen Aikakauskirjan tämänhetkinen tilanne ja lähitulevaisuus…

Lue lisää >

Oletko sinä Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja 2021–2025?

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 14.1.2020 /

Historiallinen Aikakauskirja on Suomen Historiallisen Seuran ja Historian Ystäväin Liiton julkaisema tieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Aikakauskirja on samalla Historian Ystäväin liiton jäsenlehti. Sen levikki on noin 1 600 kappaletta. Lehteä tilaavat sekä alan ammattilaiset että historian harrastajat. Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajan tehtävä julistetaan haettavaksi 1.1.2021 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Päätoimittajaksi voidaan valita Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäsen.…

Lue lisää >

Toimituksen nosto: Alussa oli ristiriidat. Väinö Linna sisällissodan käsittelijänä (2/2018)

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 18.6.2018 /

Fiktiiviset esitykset kuten romaanit, elokuvat ja näytelmät ovat historiantutkimuksen ohella vaikuttaneet suomalaisten käsitykseen vuoden 1918 tapahtumista. Sisällissotakuvauksista varmasti tunnetuin on Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian toinen osa. Historiallisessa Aikakauskirjassa julkaistussa katsausartikkelissa Jussi Ojajärvi lähtee liikkeelle teoksen herättämästä keskustelusta ja palauttaa Linnan kuvauksen kaunokirjallisuudeksi. Ojajärven koko tekstin voit lukea täältä.

Lue lisää >

Toimituksen nosto: Tärkeä tutkimus kärsii lähteidenkäytön ongelmista (2/2018)

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 15.6.2018 /

Marjo Liukkonen: Hennalan naismurhat 1918. Vastapaino 2018. 351 s. ISBN 978-951-768-584-9. Marjo Liukkosen kirjoittama Hennalan Naismurhat 1918 julkaistiin alkuvuodesta suuren mediahuomion saattelemana. Vastapainon julkaisema kirja perustuu myöhemmin keväällä väitelleen Liukkosen väitöskirjatutkimukseen. Tutkimuksen kolme pääkysymystä ovat: millaista arkea Hennalan vankileirillä elettiin, keitä siellä murhatut naiset olivat ja miten heidät valikoitiin teloitettavaksi. Teoksen teoreettinen viitekehys nojaa feministiseen sosiologiaan ja…

Lue lisää >

Toimituksen nosto: Kekkosen viimeinen päiväkirjamerkintä (1/2018)

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 11.4.2018 /

Suurlähettiläs Jaakko Kalela pohtii Historiallisen Aikakauskirjan tuoreimmassa numerossa lähdekritiikin merkitystä presidentin päiväkirjojen tulkinnassa. Samalla hän muistuttaa meitä tutkijoita ottamaan yhteyttä asianosaisiin, jos heitä on edelleen tavoitettavissa. Kalelan ajatuksia herättävä teksti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lue lisää >

Miten lehden voi tilata tai ostaa?

Tilaa vuosikerta tällä lomakkeella.

Historiallisen Aikakauskirjan irtonumerot maksavat 14 € ja niitä voi ostaa näistä myyntipisteistä:

  • Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
  • Gaudeamus Kirja & Kahvila, Kaisa-talo, Vuorikatu 7, 00100 Helsinki

Vanhoja irtonumeroita voi tiedustella lehden taloudenhoitajalta osoitteesta raimo.parikka(at)gmail.com.

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja muut muutokset, katso ohje.

Vertaisarvioitu tiedejulkaisu

Historiallinen Aikakauskirja noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat. Historiallisen Aikakauskirjan yhdistää korkean tieteellisen tason ja selkeän kielellisen ilmaisun siten, että lehden parissa viihtyvät sekä historian ammattitutkijat että muutkin historiasta kiinnostuneet.