121. vuosikerta

CFP: Eriarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden kaupunki (HAik 4/2023)

Erilaiset kaupunkilaisten ryhmät ja yhteisöt ovat tärkeä osa monipuolista kaupunkihistoriaa. Eri sosiaaliryhmät ovat olleet tutkimuksen kohteina jo pitkään, ja esimerkiksi naisten toimijuutta kaupungeissa on nostettu vahvemmin esiin viime vuosikymmenien aikana. Lisäksi kaupunkeja voidaan tarkastella esimerkiksi niissä asuneiden lasten, vanhusten, vammaisten, etnisten vähemmistöjen, eri kieliryhmien tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmista. Kun kaupunkeja lähestytään sosiaalisina ja materiaalisina ympäristöinä eri ryhmiä huomioiden, nousee esiin kysymyksiä eriarvoisuudesta ja oikeudenmukaisuuden mahdollisuuksista. Näistä kysymyksistä on keskusteltu moneen otteeseen myös kaupunkien historiassa.

Koneen säätiön rahoittama Keiden kaupunki -hanke toimittaa Historialliseen Aikakauskirjaan teemanumeron eriarvoisuudesta ja tasa-arvoisuuden pyrkimyksistä kaupunkien historiassa. Pyydämme nyt artikkeliehdotuksia teemanumeroon. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi yhtä tai useampaa seuraavista aiheista:

– eriarvoisuus kaupungeissa

– eri ryhmien ja yhteisöjen mahdollisuudet, toimijuus ja näkyvyys kaupungeissa

– tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden pyrkimykset

– aktivismi ja konfliktit, myös yksittäiset toimijat ja tapahtumat

– kaupunkisuunnittelu ja -politiikka, lakiuudistukset ja erilaiset vaatimukset

– kaupunkeihin eri aikoina liittyneet utopiat ja unelmat, myös esimerkiksi hyvinvointivaltioon liittyvät kaupunkisuunnittelun ideaalit

– arkkitehtuuri ja eriarvoisuus

– kaupungit mahdollisuuksien luojina

Artikkeliehdotukset (n. 400 sanaa) sekä lyhyt ansio- ja julkaisuluettelo (1 sivu) tulee toimittaa sähköpostitse yhtenä liitetiedostona teemanumeron toimittajille 1.6.2022 mennessä. Teemanumeron toimittavat FT Tiina Männistö-Funk (tiiman@utu.fi), FT Ainur Elmgren (ainur.elmgren@oulu.fi) ja FM Hanna Tyvelä (hanna.tyvela@tuni.fi).

Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 20.6.2022. Valmiiden artikkelien tulee olla aiemmin julkaisemattomia ja ne palautetaan Historiallisen Aikakauskirjan OJS-järjestelmään (https://journal.fi/haik/login) 15.1.2023 mennessä, minkä jälkeen toimittajat kommentoivat niitä ja pyytävät mahdollisia muutoksia.

Artikkelit vertaisarvioidaan ja lopulliset artikkelit palautetaan toimitukselle 1.8.2023 mennessä. Teemanumero ilmestyy loppuvuodesta 2023.

Artikkelit noudattavat Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita: https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/kirjoitusohjeet.

 

 

Julkaistu kategoriassa:
Avainsanat:

Kirjoita kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.