121. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja 3/2022

HAik_3_2022_kansi

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Aineistojen kirjoa

Artikkelit

Mikko Huhtamies, Hyökkäys rannikolle – Uusimaa viholliskohteena ja sodan tukialueena 1570-luvulla

Anna Repo, Ruoka, luokka ja affektit 1500-luvun lopun italialaisessa visuaalisessa kulttuurissa

Rose-Marie Peake ja Saara Hilpinen, Kuinka nähdä ja puhua seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuudesta historiassa? – Kaksi 1800-luvun esimerkkiä arkistosta

Janne Tunturi ja Heli Rantala, Kansainvälisyyden ja kulttuurin nimissä – Friedrich Anton Meyer 1800-luvun alun kirjakulttuurin toimijana

Sari Aalto, Kandidaatti kunnanlääkärinä ja epävarmuuden kokemus

Jaakko Suominen, Tero Pasanen ja Karoliina Koskinen, Lapuanpeli (1930) osallistavana ajankohtaismediana ja mediahistoriallisena lähteenä

Sisällys