121. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja 1/2021

Kansikuva 1-2021

Näkökulman vaihtoja

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Monelta kantilta

Artikkelit

Marko Tikka, Kuinka populaarimusiikista tuli yhteistä – Tanssimusiikin kansallistuminen vuosina
1927–1930

Seija Jalagin, Pelon ja toivon rajalla – Itäkarjalaisten pakolaisuus Suomesta Ruotsiin toisen
maailmansodan jälkeen

Vesa Vares, Juristipresidentti ja filosofikuningas? –  K. J. Ståhlberg ja Tomáš Masaryk liberaaleina
poliitikkoina demokraattisen periaatteen ja meritokraattisen perinteen välissä

Oona Ilmolahti, Maria Lähteenmäki, Sinikka Selin ja Anssi Neuvonen, Biteillä maalatut omakuvat urbanisoituneessa Karjalassa

Tuula Juvonen, Historiantutkimusta toisin katsoen

Heidi Kurvinen ja Riitta Matilainen, Nais- ja sukupuolihistoria kotimaisten yliopistojen opetuksessa 1980-luvulta nykypäivään

Vuoropuhelua

Tuula Juvonen, Homoseksuaalisuuden tutkimuksen paikka Historiallisessa Aikakauskirjassa

Jean Lukkarinen, Sukupuolivähemmistöjen historian opetus yliopistoissa – Opiskelija- ja vähemmistönäkökulma

Maija Mäkikalli, Iiris Kestilä, Juha Heinonen ja Jonna Häkkilä, Digital Access to the Sámi Heritage Archives – Saamelaisten arkistoaineistojen saavutettavuutta kehittävä hanke

Syväluotaus

Elina Maaniitty, Tautien historiaa pandemian keskellä

Aarne Mattila, Kolonialismi ja Suomi

Maarit Leskelä-Kärki, Empatia historioitsijan työvälineenä

Heikki Kokko, Lehdistön kansalliset juuret vai ylirajainen yhteiskunnallinen konteksti?

Sisällys