121. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja 3/2021

HAik_3_2021_kansi

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Tutkijat eivät vaienneet

Artikkelit

Jukka Sarjala, Kiertävät kirjat – Painotuotteiden aineellissosiaalinen vaikuttavuus Anders Johan Sjögrenin elämässä ja opiskelussa 1810-luvulla

Niina Hämäläinen ja Hanna Karhu, Riimillisen laulun asema pitkällä 1800-luvulla

Minna Harjula, Perhelisä yhteiskuntakokemuksen raamittajana – Sosiaaliturva uuden ja vanhan rajapinnalla 1940-luvun Suomessa

Katariina Parhi, Kohti tasa-arvoisia terveyspalveluja – Pohjoissuomalaisten terveys syntymä kohorttitutkimuksen lähtökohtana

Jukka Pesu, Max Jakobson, Henry Kissinger ja YK:n pääsihteerivaalit 1971

Katsaus

Kirsi Kanerva, Kaarina Koski ja Marko Lamberg, Suomalaisten unet historian- ja perinteentutkimuksessa – Aineistojen ja muuttuvien näkökulmien jäljillä

Puheenvuoro

Alex Snellman, Kolonialismi-keskustelun häivytetyt ristiriidat ja liberaalidemokratian tulevaisuus

Sisällys