121. vuosikerta

Ajankohtaista

Toimituksen nosto numerosta 4/2015: Suomalaiset vahvasti mukana historiatieteiden maailmankongressissa Jinanissa

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 11.12.2015 /

Keväällä 2015 China Daily -lehdessä kerrottiin historiatieteiden olympialaisista, joilla tarkoitettiin historiantutkijoiden maailmanjärjestön The International Committee of Historical Sciences (ICHS)/Comité International des sciences historiques (CISH) tulevaa 22. konferenssia Jinanissa Shandongin maakunnassa 23.–29.8.2015.(1) Lehden haastattelussa Shandongin yliopiston rehtori, professori Zhang Rong korosti konferenssin merkitystä Kiinan kansainväliselle imagolle ja kiinalaisten kulttuuriselle itseluottamukselle. Kiinalaisilla tutkijoilla oli vahva pyrkimys kansainvälistyä. Jinanin kaupunki sijaitsee Konfutsen…

Lue lisää >

Digitaaliset tutkimusmenetelmät koettelevat historiantutkijoiden mukavuusvyöhykkeitä

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 3.12.2015 /

Digitaaliset ihmistieteet on käsite, johon törmää akateemisessa maailmassa nykyään toistuvasti. Mistä ilmiössä on kyse? Tietokoneavusteisia menetelmiä on hyödynnetty ihmistieteissä 1970-luvulta lähtien, mutta käsitepari digitaaliset ihmistieteet löi itsensä läpi vasta 2000-luvulla. Taustalla on yhteiskunnan yleinen digitalisoitumiskehitys. Voimakkaasti lisääntyneet digitaaliset aineistot ovat alkaneet kiinnostaa myös ihmistieteilijöitä. Käsiteparin sisällöstä kuitenkin kiistellään. ”Itse promoan kansainvälisessä tutkijayhteisössä laajasti käytettyä määritelmää,…

Lue lisää >

Historiallinen Aikakauskirja osaksi uutta kansainvälistä tietokantaa

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 8.10.2015 /

Historiallinen Aikakauskirja pääsee osaksi Web of Sciencen uutta kansainvälistä tietokantaa. Emerging Sources Citation Index (ESCI) -tietokantaan kootaan tietoja kirjoituksista, jotka on julkaistu vertaisarviointiperiaatetta noudattavissa alueellisesti merkittävissä tiedelehdissä. Tietokantaan pääseminen vahvistaa Historiallisen Aikakauskirjan pyrkimyksiä toimia kansainvälisenä tiedejulkaisuna, lisää lehdessä julkaistujen kirjoitusten näkyvyyttä sekä edistää suomen kielen käyttöä kansainvälisessä tiedejulkaisemisessa. Tietokanta avautuu marraskuussa.

Lue lisää >

Anu Lahtinen Historiallisen Aikakauskirjan uudeksi päätoimittajaksi

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 17.6.2015 /

Historiallisen Aikakauskirjan hallitus valitsi 16.6.2015 pidetyssä kokouksessa dosentti Anu Lahtisen lehden uudeksi päätoimittajaksi. Lahtinen aloittaa tehtävässään vuoden 2016 alussa ja toimii päätoimittajana seuraavan viisivuotiskauden. Dosentti Anu Lahtinen on tutkinut keskiajan ja uuden ajan alun Pohjolan historia, erityisesti sukupuolihistoriaa sekä kulttuuri- ja sosiaalihistoriaa. Viime vuosina hän on perehtynyt myös amerikkalaisen televisiomaailman lähihistoriaan. Dosentti Lahtinen on sujuva kirjoittaja,…

Lue lisää >

Oletko sinä Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja 2016–2020?

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 22.4.2015 /

Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajan tehtävä julistetaan haettavaksi 1.1.2016 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Päätoimittajaksi voidaan valita Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäsen, ja kyseessä on sivutoimi. Päätoimittajan valitsee Aikakauskirjan hallitus, joka voi tarpeen vaatiessa kutsua tehtävään myös henkilön, joka ei ole sitä hakenut määräaikaan mennessä. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan lyhyt näkemys toimituslinjastaan. Hakemukset pyydetään lähettämään perjantaihin 15.5.2015 mennessä sähköpostitse Historiallisen…

Lue lisää >

Historialla soditaan eri puolilla maailmaa

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 11.3.2015 /

Historia mielletään usein pehmeäksi tieteenalaksi. Menneisyyden tulkintoja on kuitenkin käytetty ja käytetään edelleen historiapolitiikan välineinä, joiden avulla tuotetaan toivottua kuvaa menneisyydestä. Venäjän presidentti Vladimir Putinin vuonna 2013 käynnistämä hanke pyrki kansallisten saavutusten ympärille rakennettavan, kaikille Venäjän koululaisille yhteisen historian oppikirjan tekemiseen. Putinin pyrkimys ei ole ainoa laatuaan, sillä historiaa on käytetty politiikan välineenä 1800-luvulta lähtien.…

Lue lisää >

HAik jatkaa korkeimmalla kotimaisella tasolla

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 3.3.2015 /

Historiallinen Aikakauskirja säilytti asemansa julkaisufoorumin luokassa 2. Vuoden 2015 alussa uusitussa Jufo-luokituksessa tarkistettiin ensimmäistä kertaa myös tason 2 ja 3 julkaisut. Aikaisemmin julkaisukanavia on ainoastaan lisätty tasolle 1. Uusitussa luokituksessa tasoluokkien kiintiöt määritellään julkaisuvolyymin, ei lehti- tai sarjanimikkeiden määrän mukaan. Tasoluokan 2 lehtien ja sarjojen yhteenlaskettu julkaisuvolyymi sai olla enintään 20 prosenttia paneelin luetteloon kuuluvien julkaisusarjojen…

Lue lisää >

Kolumni: Asuntopulan tuottaman huolen ja hädän kokemus tutkimuskohteena

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 20.1.2015 /

Kun jälleenrakennuksen vuosiin ja koviin aikoihin palataan juhlapuheissa ja iltapäivälehtien teemanumeroissa, suomalaisten selviytyminen esitetään tyypillisesti itsestäänselvyytenä. Puheissa ja lehtijutuissa toistetaan samaa suomalaisuuden tarinaa: olemme sinnikäs kansa, joka kykeni raskaista rauhanehdoista huolimatta luomaan uuden elämän edellytykset sekä siirtoväelle että rintamalla palvelleille sotilaille. Saavutuksia ei olekaan syytä vähätellä. Asuntopula oli toisen maailmansodan jälkeisen Suomen yksi keskeisimmistä ongelmista.…

Lue lisää >

Uusia avauksia kuolematutkimukseen

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 11.12.2014 /

Historiallinen Aikakauskirja tarttuu vuoden viimeisessä numerossa kuolemaan historiallisena ilmiönä. Mikä kuolemassa kiinnostaa teemanumeron toimittajat Kirsi Kanerva ja Anu Salmela? ”Kuolema jäsentää elämää, antaa sille raamit. Ja vaikka kuoleman läsnäolosta ei olla alati tietoisia, se on silti aina läsnä, sillä kuoleminenhan tavallaan alkaa heti syntymästä. Kuolema ja ajallisuus liittyvät siis läheisesti toisiinsa, samoin historia ja ajallisuus. Ollaan…

Lue lisää >

Itsepalvelullakin on historia

Kirjoittajalta Historiallinen Aikakauskirja / 18.9.2014 /

Nykyihmisille rahan nostaminen automaatista ja älykännykällä tehty lentomatkan lähtöselvitys ovat arkipäivää. Palveluiden automatisoituminen näyttäytyy helposti nykypäivän ilmiönä, mutta itsepalvelukulttuurilla on jo satavuotinen historia. Maailman ensimmäisen itsepalvelumyymälän avasi Charles Saunders Yhdysvalloissa vuonna 1916. Vaikka tavaroiden siirtyminen tiskin takaa asiakkaiden noukittavaksi ei kaikkia miellyttänyt, itsepalvelukulttuuri on tämän jälkeen levinnyt vähitellen vähittäiskaupasta aina uusille aloille. Suomessa itsepalvelukulttuurin kehitys…

Lue lisää >

Miten lehden voi tilata tai ostaa?

Tilaa vuosikerta tällä lomakkeella.

Historiallisen Aikakauskirjan irtonumerot maksavat 14 € ja niitä voi ostaa näistä myyntipisteistä:

  • Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
  • Gaudeamus Kirja & Kahvila, Kaisa-talo, Vuorikatu 7, 00100 Helsinki

Vanhoja irtonumeroita voi tiedustella lehden taloudenhoitajalta osoitteesta raimo.parikka(at)gmail.com.

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja muut muutokset, katso ohje.

Vertaisarvioitu tiedejulkaisu

Historiallinen Aikakauskirja noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat. Historiallisen Aikakauskirjan yhdistää korkean tieteellisen tason ja selkeän kielellisen ilmaisun siten, että lehden parissa viihtyvät sekä historian ammattitutkijat että muutkin historiasta kiinnostuneet.