122. vuosikerta

HAik jatkaa korkeimmalla kotimaisella tasolla

Historiallinen Aikakauskirja säilytti asemansa julkaisufoorumin luokassa 2. Vuoden 2015 alussa uusitussa Jufo-luokituksessa tarkistettiin ensimmäistä kertaa myös tason 2 ja 3 julkaisut. Aikaisemmin julkaisukanavia on ainoastaan lisätty tasolle 1.

Uusitussa luokituksessa tasoluokkien kiintiöt määritellään julkaisuvolyymin, ei lehti- tai sarjanimikkeiden määrän mukaan. Tasoluokan 2 lehtien ja sarjojen yhteenlaskettu julkaisuvolyymi sai olla enintään 20 prosenttia paneelin luetteloon kuuluvien julkaisusarjojen yhteenlasketusta artikkelimäärästä.

Uusitussa luokituksessa taso onkin kiristynyt. Luonnon- ja lääketieteissä tason 2 ja 3 julkaisujen määrä on huomattavasti muita tieteenaloja korkeampi. Tämä johtuu siitä, että näiden alojen korkeatasoisimmat julkaisut ovat volyymiltään muita kookkaampia.

Monipiippuinen kysymys

Tasoluokituksesta ollaan tutkijoiden keskuudessa montaa mieltä. Ainakin jollakin tasolla luokitusjärjestelmä on kuitenkin itsessään lisännyt korkeammille tasoille arvioitujen lehtien arvostusta.

”Tiedeartikkeleita tarjotaan jossain määrin enemmän kuin ennen. Etenkin nuoret tutkijat taitavat nähdä Aikakauskirjan aikaisempaa houkuttelevampana julkaisufoorumina”, kommentoi Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja Marko Lamberg.

Sen sijaan ykköstason lehdissä artikkeleista on saattanut olla pulaa, mikä hankaloittaa suomenkielisen tieteellisten julkaisutoiminnan tulevaisuutta. Toisaalta kakkostasolle luokitellut kotimaiset julkaisut hillitsevät Lambergin mukaan jossain määrin julkaisutoiminnan yksipuolistumista englannin kielellä tapahtuvaksi.

”Aikakauskirjaa käytetään nykyisin myös artikkeliväitöskirjaa valmistellessa. Vuosittain tulee 1–2 kysymystä aiemmin julkaistun artikkelin käyttämismahdollisuudesta artikkeliväitöskirjan osana, ja tottahan se lupa myönnetään, vaikka ei olisi vielä kulunut vuottakaan artikkelin julkaisemisesta.”

Historiallisen Aikakauskirjan toimitus onkin tyytyväinen tasoluokan 2 säilyttämisestä, vaikka lehden tekoon luokitus ei sinällään vaikuta.

”On hieno asia, että lehden ansiot ja laatu saavat tunnustusta vertaislehtien rinnalla. On kuitenkin hyvä muistaa, että luokittelusysteemeistä huolimatta toimitus pyrkii muutenkin mahdollisimman laadukkaaseen lehdentekoon sisältöjä ja muotoja myöten. Viime kädessä kyse on koko kentän – siis suomalaisen historiantutkimuksen – yhteistyöstä”, korostaa Lamberg.

Kaikki kotimaiset tieteelliset julkaisukanavat sijoittuvat Jufo-luokituksessa tasoille 1 tai 2. Tasolle 2 on arvioitu ne kotimaiset julkaisukanavat, joissa julkaisemista pidetään yhtä ansiokkaana kuin samalle tasolle luokitellussa kansainvälisessä julkaisukanavassa julkaisemista.

Taso 3 on varattu korkeatasoisimmille kansainvälisille julkaisuille.

Janne Pölönen ja Anna-Sofia Ruth kirjoittivat Julkaisufoorumin kiristyneistä tasovaatimuksista Tieteessä tapahtuu -lehden vuoden ensimmäisessä numerossa

Heidi Kurvinen

Uutista on täydennetty 4.3.2015.

Julkaistu kategoriassa:
Avainsanat:

Kirjoita kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.