119. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja 2/2020

kansi_HAik_220

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Muutoksen pysyvyys

Teemajohdanto

Antti Räihä, Petteri Impola & Anu Koskivirta, Suomi, Ruotsi ja historiankirjoituksen historia – ja nykytila

 

Artikkelit

Petri Karonen, Varhaismodernin Ruotsin tutkijat – Ruotsin ja Suomen yhteistä menneisyyttä koskevan tutkimuksen päälinjojen, tutkimusalojen ja ohjaussuhteiden vertailu

Ilona Pikkanen, 1590-luvun aateli suomalaisten ja ruotsalaisten historioitsijoiden silmin 1900-luvun alkupuolella

Petteri Norring, Suurvalta-ajan valloitetut alueet suomalaisessa ja ruotsalaisessa historiantutkimuksessa

Miia Kuha, Kulttuurihistorian asema suomalaisessa ja ruotsalaisessa historiantutkimuksessa 1800-luvun lopulla

Kenneth Partti, Tieteellisiä siirtymiä ja paradigmamuutoksia – kielelliset käänteet Suomen ja Ruotsin historian väitöskirjoissa vuosina 1970–2010

 

Katsaus

Heidi Kurvinen & Olli Kleemola, Kuva-aineiston tietoinen käyttö osana historia-alan julkaisemista

 

Vuoropuhelu: Arkistojen Venäjä

Aleksi Mainio, Sisällissodan suuri tuntematon

A.V. Ganin, Eversti Mihail Svetšnikov – myytit ja todellisuus

Aappo Kähönen, Venäläisten historiallisten aineistojen hyödyt valtion ja kansakunnan rakentamisen näkökulmasta

Kati Parppei, Venäjän keskiaika heijastuu nykypäivään

 

» Sisällys