122. vuosikerta

Kotimaiset vammaisuuden historian tutkijat kehittävät kansainvälistä tutkimusalaa

Vammaisuus on globaali ilmiö, joka on ollut osa ihmiselämää läpi historian ja koskettaa kaikkia yhteiskuntia tänäkin päivänä.  Kansainvälisesti disability history -nimellä tunnettu tutkimusala on ollut nosteessa erityisesti 2000-luvulta lähtien.

Historiallinen Aikakauskirja (2/2021) tarttuu tähän ajankohtaiseen tutkimusaiheeseen suomalaisen vammaisuuden historian tutkimuksen näkökulmasta. Teemanumero käynnistyi mielenkiinnosta tarkastella vammaisuuden historian tutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta.

”Vammaisuuteen liittyvää tutkimusta on tehty viime vuosina entistä enemmän kotimaisen historiantutkimuksen kentällä. Suomalaiset ovat ottaneet yhä näkyvämmän roolin myös kansainvälisessä tutkimuksessa. Vammaisuuden historian tutkimus on tuonut näkyväksi, kuinka vammaisuus ei ole yksilön kehon ja mielen ongelma, vaan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen, sosiaalisissa suhteissa muodostunut ilmiö”, sanovat teemanumeron toimittaneet Tuomas Laine-Frigren, Riikka Miettinen ja Katariina Parhi.

Maailman Terveysjärjestön arvion mukaan yli miljardilla eli noin seitsemäsosalla maailman väestöstä on jokin toimintakykyyn vaikuttava vamma. Vaikka vammat ja vammaisuus ymmärretään yleensä fyysisinä, liikkumista vaikeuttavina invaliditeetteina, vammaisuudella on olemassa myös laajempia merkityssisältöjä. Sanalla viitataan fyysisen tai psyykkisen terveyden tiloihin ja vammoihin, joiden takia henkilö ei pysty toimimaan tai osallistumaan täysipainoisesti ja yhdenvertaisesti yhteiskunnassa.

”Englannin kielen läheisimmin suomen kielen vammaisuutta vastaava ’disability’ on sisällöltään monimerkityksisempi ja tuo selkeämmin mukaan toimintarajoitteisuuteen, kykyisyyteen ja kyvyttömyyksiin liittyvät ulottuvuudet. Erilaiset fyysiset ja psyykkiset vammat rajaavat yksilön kykyjä toimia suhteessa siihen, mitä häneltä odotetaan”, teemanumeron toimittajat kommentoivat.

Teemanumero koostuu kuudesta vertaisarvioidusta artikkelista, kahdesta vammaisuuden historian tutkimusta käsittelevästä katsauksesta ja kahdesta kolumnista.

Julkaistu kategoriassa:
Avainsanat:

Kirjoita kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.