122. vuosikerta

Anu Lahtinen jatkaa Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajana vuodet 2021–2025

Professori Anu Lahtinen jatkaa Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajana. Historiallisen Aikakauskirjan hallitus valitsi hänet toiselle 5-vuotiskaudelle. Päätoimittajavalintaa koordinoinut työryhmä totesi, että Historiallinen Aikakauskirja on Lahtisen päätoimittajakaudella kehittynyt myönteisesti. Hänellä katsottiin olevan myös hyvin toimivat toimitukselliset suhteet ja tuntemus historiantutkimuksen tutkimus- ja järjestökenttään sekä tuleviin sähköisen julkaisemisen ja avoimen tieteen vaatimuksiin.

Miltä Historiallisen Aikakauskirjan tämänhetkinen tilanne ja lähitulevaisuus näyttävät? Lahtinen kiteyttää alla lähiaikojen suuntaviivoja.

Lehden ydintehtävä
Historiallisen Aikakauskirjan ydintehtävä on selvä: julkaisu välittää tietoa historiantutkimuksen tilasta ja osallistuu ajankohtaiseen historia-alan keskusteluun. Päätoimittajan rinnalla työtä tekee toimitus, jonka jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti eri yliopistoja ja tutkimusaloja.
Kun aloitin Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajana vuonna 2016, olin toki selvillä lehden pitkästä historiasta kotimaisen ja kansainvälisen keskustelun solmukohdassa. Päätoimittajana olen kuitenkin tullut vielä paremmin tietoiseksi lehden historiasta ja sen suhteesta suomalaiseen historiankirjoitukseen ja yhteiskunnan muutokseen. Ja uskon, että Historiallisella Aikakauskirjalla on paikkansa myös nykypäivässä.
Historiantutkijat, lähialojen tutkijat ja historiasta kiinnostuneet tarvitsevat nyt ja jatkossakin historiatulkintoja, jotka on kirjoitettu hyvällä suomen kielellä. Kuten kotimaisten kielten asiantuntijaryhmät ovat toistuvasti todenneet, kotimaisilla kielillä julkaistavat tieteelliset artikkelit luovat tieteen sanastoa ja tuovat sanastoa myös yleiskieleen, opetukseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisällöt ja yleisö
Historiallisella Aikakauskirjalla on erityisasema julkaisuna, joka tavoittaa sekä tiedeyleisön että historian ystävät. Erilaiset tapahtumat ja sosiaalinen media antavat mahdollisuuksia luoda yhteenkuuluvuutta aikakauskirjan lukijoiden, kirjoittajien ja asiantuntija-avustajien välille. Vuoropuhelun vahvistaminen on tärkeää yhteiskunnassa, joka tuntuu ajautuvan vastakkainasetteluihin ja erilaisiin jakolinjoihin. Maan johtavana historia-alan tiedejulkaisuna Historiallisen Aikakauskirjan on tärkeää tarjota tasapuolisesti julkaisutilaa eri teemojen tutkijoille. Tavoitteeni on, että mahdollisimman moni tutkija ja historian ystävä kokisi Historiallisen Aikakauskirjan itselleen tärkeäksi tietoväyläksi. Käytännössä todella monet historioitsijat ovat tavalla tai toisella mukana lehden vuotuisessa kierrossa: he lähettävät artikkeleita, arvioivat artikkeleita, kirjoittavat kirja-arvioita tai ovat mukana julkaisuissa ja tapahtumissa, joista Historiallinen Aikakauskirja uutisoi.

Tekniset ratkaisut
Tulevaisuuden teknisissä ratkaisuissa on kehitettävä sekä kirjoittajien ja toimittajien että lukijoiden tarpeita. Molemmissa asioissa on edetty, mutta meillä on vielä uudistettavaa. Lehteä on 2016-2020 pyritty uudistamaan askel askelelta: otimme käyttöön uusia arviointipohjia, uudistimme ulkoasua ja päivitimme kotisivut. Lähivuosina kansalliset julkaisumenettelyt muuttuvat, ja Historiallisen Aikakauskirjan on ratkaistava sekä vuosien 1903-2020 digitoitujen lehtien arkistointi ja saatavuus että tulevien lehtien fyysinen ja sähköinen saatavuus.
Erityisen tärkeää on, että tekniset ratkaisut mietitään kestävältä pohjalta, koska Historiallisen Aikakauskirjan numerot eivät saa kadota bittiavaruuteen. Olen ollut mukana historia-alan digihankkeissa ja verkkojulkaisuhankkeissa 20 vuoden ajan ja nähnyt monenlaisia vaiheita, myös sen, miten helposti tekniset ratkaisut ja suuret digiloikat muuttuvat puolivälin onnahteluksi. Suhtaudun uudistamiseen hyvin käytännönläheisesti, mutta sinänsä myönteisesti.
On tärkeää, että uudistukset tehdään harkitusti, lehden sisällöstä tinkimättä ja lukijoita ajatellen. Historiallinen Aikakauskirja tarjoaa painetun version lukijoilleen. Sähköistä versiota voitaisiin kuitenkin markkinoida esimerkiksi opiskelijoille, jotta nämä saataisiin lehden lukijoiksi. Sitouttavia verkkosisältöjä ja erilaisia digitaalisia tilauspaketteja olisi mahdollista luoda enemmänkin, jos saamme hankittua lisärahoitusta näille hankkeille.

Yhteisöllisyys
Historiallisen Aikakauskirjan tärkeä tehtävä on sekä kertoa laajasti historiantutkimuksesta että johdattaa nuoret historiantutkijat mukaan tiedeyhteisön keskusteluihin. Aikakauskirja voisi tarjota entistä suunnitellumpaa ohjausta aloittaville kirjoittajille ja osallistua esimerkiksi tieteellisen kirjoittamisen koulutuspäiviin tai työpajoihin esimerkiksi Historiantutkimuksen päivien yhteydessä. Tavoitteenamme onkin antaa esimerkiksi kirja-arvioiden kirjoittajakoulutusta eri puolilla Suomea. Olisi myös tärkeää vaihtaa kokemuksia oman alan muiden julkaisijoiden kanssa.
Tavoitteenani on tukea avointa ja keskustelevaa tiedeyhteisöä ja tieteen ystäviä, niin että tulevaisuudessakin mahdollisimman moni tuntisi laadukkaan historiantutkimuksen tulokset, haluaisi lukea niistä ja haluaisi osallistua tieteelliseen keskusteluun. Samalla tavoitteenani on tukea Historiallisen Aikakauskirjan tulevaisuutta niin, että toisen päätoimittajakauteni päättyessä seuraajani saisi haltuunsa ja edelleen kehitettäväksi mahdollisimman hyvin hoidetun julkaisun.

Julkaistu kategoriassa:
Avainsanat:

Kirjoita kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.