122. vuosikerta

HAik siirtyy vertaisarviointitunnuksen käyttöön

Historiallinen Aikakauskirja on ottanut käyttöönsä vertaisarviointitunnuksen. Tunnus merkitään numerosta 2/2016 alkaen kaikkien vertaisarvioinnin läpi käyneiden artikkeleiden yhteyteen.

Lehden tiedeartikkelit ovat tähänkin asti käyneet läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Artikkelin luonne on aikaisemmin näkynyt sisällysluettelon ryhmittelyssä ja se on tuotu esiin myös viimeiseen alaviitteeseen kirjoitetulla tekstillä.

Nyt tunnuksella halutaan kuitenkin selkeyttää vertaisarvioitujen artikkeleiden ja muiden tekstien erottumista toisistaan. Jatkossa tämä mahdollistaa eri tekstityyppien vapaamman sijoittelun lehdessä. Käyttöön otetaan myös vertaisarvioidun katsausartikkelin kategoria.

Vertaisarviointitunnus on Tieteellisten seurain valtuuskunnan lokakuussa 2014 käyttöönottama tunnus. Se on tarkoitettu tiedekustantajille, jotka haluavat merkitä näkyviin vertaisarvioidut artikkelit ja kirjat. Tunnuksen tavoitteena on edistää kotimaisten tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnin läpinäkyvyyttä.

Historiallisen Aikakauskirjan toimitus haki tunnusta tänä keväänä ja sai sen käyttöoikeuden 17.5.2016.

Heidi Kurvinen

Julkaistu kategoriassa:
Avainsanat:

Kirjoita kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.