121. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja 4/2023

HAik_4_2023_kansi

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Neuvottomille

Teemajohdanto

Tiina Männistö-Funk, Ainur Elmgren ja Hanna Tyvelä, Eriarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden kaupunki

Artikkelit

Kati Katajisto, Eriarvoisuutta vastaan kunnallisen demokratian keinoin – Tasa-arvon haaste Helsingin kaupunginvaltuustossa 1919–1921

Essi Jouhki ja Veera Moll, ”Niukasti elävän perheen lapselle huvipuisto” – Leikkikentät lasten hyvinvoinnin rakentajina, noin 1950–1970

Annukka Sailo, Ahtauden ja eriarvoisuuden kytkökset 1960- ja 1970-lukujen tiedekentällä

Arja Turunen, Lähiösuunnittelu sukupuolten tasa-arvon esteenä? – Yhdistys 9 ja vaatimukset asumisen uudistamisesta 1960-luvulla

Ainur Elmgren, Utopistinen dystopia – Ruotsin mallit suomalaisissa lähiökeskusteluissa 1950–1980-luvulla

Katsaus

Iida Kalakoski ja Riina Sirén, Uhasta suojelun kohteeksi ja välineeksi –Ihmisen osallisuus rakennusperintöön rakennussuojelun säädöskielessä

Puheenvuoro

Anna Koivukoski, Normeilla on ollut keskeinen asema suomalaisessa esteettömyyspolitiikassa

Kolumni

Hanna Tyvelä, Asumisen utopioita sadan vuoden takaa

Sisällys