122. vuosikerta

CFP: Kylmän sodan kulttuuridiplomatia (HAik 2/2022)

Kulttuurisen kylmän sodan tutkimus on viime vuosikymmeninä noussut perinteisen kylmän sodan tutkimuksen rinnalle. Tämä on monipuolistanut käsitystämme sekä kylmän sodan kannalta keskeisistä toimijoista, että ilmiöistä. Perinteisen diplomaattisen toiminnan rinnalla kylmän sodan aikakaudella keskeiseen asemaan nousi kulttuuristen resurssien hyödyntäminen (myös niin sanottu pehmeä voimankäyttö). Tiedotusvälineiden, taiteiden ja kulttuurin, urheilun ja tieteen laajamittainen käyttö erilaisten ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi nousi laajaksi ilmiöksi. Perinteisen diplomaattisen toiminnan ulkopuolelta pyrittiin vaikuttamaan sekä liittolaisten, vastapuolen, että neutraalien maiden kansalaisten mielipiteisiin. Toiminta ei jäänyt kylmän sodan aikakaudelle; sekä demokraattiset että autoritääriset valtiot pyrkivät vaikuttamaan perinteisen diplomatian ulkopuolella myös ulkomaisiin yleisöihin. Pohja näiden kulttuuri- tai julkiseen diplomatiaan liitettävien menetelmien laajamittaiselle hyödyntämiselle on kylmän sodan kaudella, jolloin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton johtamat yhteiskuntajärjestelmät kilpailivat paremmuudesta ja kannattajista pyrkien välttämään aseellisia konflikteja.

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumerossa 2/2022 tarkastellaan, kuinka kylmää sotaa käytiin kulttuurin, taiteen ja urheilun kentillä kylmän sodan vuosina Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja osana ulkopoliittista ja diplomaattista toimintaa:

  • Näyttely- ja museotoiminta
  • Pyrkimykset vaikuttaa kohdemaan mediaan ja kirjallisuuteen
  • Kulttuuri- ja taidetapahtumat, taidekiertueet
  • Populaarikulttuuri, kirjallisuus, elokuvat
  • Pehmeän ja terävän voiman käyttö kolmannen sektorin, esim. ystävyysseurojen kautta
  • Kielen ja kulttuurin opetus

Artikkeliehdotukset (n. 400 sanaa) ja lyhyt ansio- ja julkaisuluettelo (1 sivu) tulee toimittaa sähköpostitse yhtenä liitetiedostona teemanumeron toimittajille 7.2.2021 mennessä. Teemanumeron toimittavat FT Pia Koivunen (pia.koivunen@utu.fi) ja FT Simo Mikkonen (simo.mikkonen@jyu.fi).

Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 16.2.2021. Artikkelien tulee olla aiemmin julkaisemattomia ja ne palautetaan Historiallisen Aikakauskirjan OJS-järjestelmään (https://journal.fi/haik/login) 27.8.2021 mennessä, minkä jälkeen toimittajat kommentoivat niitä ja pyytävät mahdollisia muutoksia. Artikkelit vertaisarvioidaan ja lopulliset artikkelit palautetaan toimitukselle 3.1.2022 mennessä. Teemanumero ilmestyy juhannuksena (nro 2) 2022. Artikkelit noudattavat Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita:  https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/kirjoitusohjeet.

Julkaistu kategoriassa:
Avainsanat:

Kirjoita kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.