120. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja on Suomen Historiallisen Seuran ja Historian Ystäväin Liiton julkaisema tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta.

HAik_3_2022_kansi

Historiallinen Aikakauskirja 3/2022

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Aineistojen kirjoa 258

Artikkelit

Mikko Huhtamies, Hyökkäys rannikolle – Uusimaa viholliskohteena ja sodan tukialueena 1570-luvulla 261

Anna Repo, Ruoka, luokka ja affektit 1500-luvun lopun italialaisessa visuaalisessa kulttuurissa 275

Rose-Marie Peake ja Saara Hilpinen, Kuinka nähdä ja puhua seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuudesta historiassa? – Kaksi 1800-luvun esimerkkiä arkistosta 289

Janne Tunturi ja Heli Rantala, Kansainvälisyyden ja kulttuurin nimissä – Friedrich Anton Meyer 1800-luvun alun kirjakulttuurin toimijana 304

Sari Aalto, Kandidaatti kunnanlääkärinä ja epävarmuuden kokemus 318

Jaakko Suominen, Tero Pasanen ja Karoliina Koskinen, Lapuanpeli (1930) osallistavana ajankohtaismediana ja mediahistoriallisena lähteenä 332

Sisällys

CFP: Eriarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden kaupunki (HAik 4/2023)

21.4.2022 |

Erilaiset kaupunkilaisten ryhmät ja yhteisöt ovat tärkeä osa monipuolista kaupunkihistoriaa. Eri sosiaaliryhmät ovat olleet tutkimuksen kohteina jo pitkään, ja esimerkiksi…

CFP: Kaipauksen voima ja hauraus: Nostalgia historiallisena ilmiönä ja käsitteenä (HAik 2/2023)

10.1.2022 |

Historiallisen Aikakauskirjan erikoisnumerossa (2/2023) paneudutaan nostalgiakäsitteen ja nostalgisten ilmiöiden eri puoliin historiallisesta näkökulmasta. Nostalgia-käsite syntyi uuden ajan alussa lääketieteellisessä kirjallisuudessa…

Tilaa vuosikerta tällä lomakkeella.

Historiallisen Aikakauskirjan irtonumerot maksavat 14 € ja niitä voi ostaa näistä myyntipisteistä:

  • Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
  • Gaudeamus Kirja & Kahvila, Kaisa-talo, Vuorikatu 7, 00100 Helsinki

Vanhoja irtonumeroita voi tiedustella lehden taloudenhoitajalta osoitteesta raimo.parikka(at)gmail.com.

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja muut muutokset, katso ohje.

Historiallinen Aikakauskirja somessa

Vertaisarvioitu tiedejulkaisu

Historiallinen Aikakauskirja noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat. Historiallisen Aikakauskirjan yhdistää korkean tieteellisen tason ja selkeän kielellisen ilmaisun siten, että lehden parissa viihtyvät sekä historian ammattitutkijat että muutkin historiasta kiinnostuneet.