122. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja 2/2023

HAik_2_2023_kannet2

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Historiallinen Aikakauskirja 120 vuotta

Teemajohdanto

Pertti Grönholm ja Heli Paalumäki, Nostalgia – Tunteita, muistoja ja identiteetin rakentamista

Artikkelit

Marja Lahelma, Rappiosta renessanssiin – Nostalgia Suomen taiteen kultakausimyytin rakentumisessa

Anna Hukka, Nostalgia identiteetin rakentajana – Valev Uibopuun pakolaisvuosien kirjeenvaihto

Jari Nikkola, Kaipuu ja muuttuvat identiteetit – Omaelämäkerrallinen näkökulma ylisukupolviseen amerikansuomalaisuuteen

Topi Vainikainen, Lauluihin varautunut menneisyys – Nostalgiset laulut muistin paikkoina KOM-teatterin esityksessä Baikalin lapset

Titta Kallio-Seppä, Juho-Antti Junno, Sanna Lipkin, Tiina Väre ja Annemari Tranberg, Kahdesti haudattu majuri Toll – Siunaamattoman maan hautakappeli esimerkkinä hautaustavan murrosajoista

Alina Kuusisto, Maakunnan neljä käännettä – Maakunnan käsite osana suomalaisen yhteiskunnan alueellistumista ja politisoitumista 1800-luvulla

Ville Okkonen, Kaavailut kansakoulunopettajainkoulutuksen sisäänoton poliittisista rajauksista ja vasemmistolaisten opettajien valvonta 1950- ja 1960-lukujen taitteessa

Maiju Wuokko ja Marika Räsänen, Tieto, taito, into ja yhteisö – Yliopisto-opettajien näkemykset historian asiantuntijuudesta ja sen kehittymisen tukemisesta opintojen alkuvaiheessa

Sisällys