122. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja 1/2024

HAik_1_2024_kansikuva

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Tiedon muodot

Artikkelit

Asko Nivala ja Jasmine Westerlund, Suomenkielisten taiteilijaromaanien tilallisuus 1884–1939

Janne Mäkiranta, Pihatto karjatalouden tehostajana 1950-luvun Suomessa

Juha-Matti Ritvanen, Suomen valtiojohdon ja Venäjän ulkomaantiedustelun vuorovaikutuksen uudet puitteet Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen

Aleksi Marti, Kerronnalliset malliskeemat lukiolaisten toista maailmansotaa koskevissa historiakäsityksissä

Syväluotaus

Petri Karonen, Historiallinen Aikakauskirja 120 vuotta – Lehti, julkaisut ja kirjoittajat

Keskustelua

Jyrki Vesikansa, Väärä todistus HAikin vaiheista

Sisällys