119. vuosikerta

Historiallinen Aikakauskirja 1/2020

HAIK_1_2020_kansi

Ideologioiden ja suurvaltojen vaikutuspiirissä

Suuntaviivoja

Anu Lahtinen, Tiedon puolella

Artikkelit

Antti Harmainen & Mikko Kemppainen, ”Paremman sosialismin” asialla – Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisistä eduskuntavaaleista kansalaissotaan

Anni Reuter, ”Kansaamme pirstotaan” – Inkerinsuomalaisten karkotukset ja diaspora 1930-luvun kirjeissä kuvattuna

Riku Kauhanen & Olli Kleemola, Maanlunastukset Lounais-Suomen rannikolla vuosina 1945–1951

Katsaukset

Jan Kuhanen & Markku Hokkanen, Kolonialistista kosmopoliittiin – Länsimaisen humanitarismin ja kehitysavun historialliset jatkumot

Kati Katajisto, Digitalisaation haasteet historiantutkimuksessa

Sirkka Ahonen, Metodologinen nationalismi historiatietoisuuden näkökulmasta tarkasteltuna

Vuoropuhelu: Historia tieteenä

Henri Hannula & Ahto Apajalahti, Historiantutkimuksen tieteellisyydestä

Anna Sivula, Historiantutkimuksen tieteellisyyttä koskevan keskustelun konteksti on keskusteleva historiantutkimus

Jouni-Matti Kuukkanen, Kohti historiantutkimuksen ja historiankirjoituksen tieteenfilosofiaa

» Sisällys