Historiallisen Aikakauskirjan toimitus

Päätoimittaja

Päätoimittaja Anu Lahtinen on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori (ma) ja Turun yliopiston Suomen historian dosentti. Hänen erityisalojaan ovat Ruotsin ajan sosiaali- ja kulttuurihistoria. Tällä hetkellä Lahtinen tutkii ja kirjoittaa Hyvinkään seudun historiaa keskiajalta tähän päivään. Hän on työskennellyt tutkijana ja opettajana Helsingin ja Turun yliopistoissa. Lahtinen on myös Ennen ja nyt -julkaisun pitkäaikainen aiempi päätoimittaja ja tietokirjailija.                                                                       Sähköposti: anu.lahtinen(at)utu.fi tai anu.z.lahtinen(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri

Heidi Kurvinen on mediahistoriantutkija, joka on tutkinut toimittajan ammatin historiaa sukupuolen ja vallan näkökulmista. Väitöstutkimuksessaan hän tarkasteli suomalaisia 1960- ja 1970-luvun toimittajia. Post doc -hankkeessa kohteena ovat suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajanaisten käsitykset ammatin tasa-arvoisuudesta 1960-luvulta nykypäivään.
Sähköposti: heidi.kurvinen(at)oulu.fi

Toimittajat

Johanna Ilmakunnas on Suomen historian professori (ma) Turun yliopistossa ja Euroopan historian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän tutkii materiaalista kulttuuria, elämäntapoja, kuluttamista, työtä ja yksityiselämää erityisesti eliittien ja sukupuolen näkökulmasta 1700- ja 1800-luvun Euroopassa.
Sähköposti: johanna.ilmakunnas(at)utu.fi ja johanna.ilmakunnas(at)helsinki.fi

Ville Kivimäki toimii tutkijatohtorina Yhteiskunnan historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Hänen erityisalojaan ovat toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoria, sodan jälkivaikutukset yhteiskunnassa, psykiatrian ja psykologian historia sekä tunteet, kokemus, sukupuoli ja trauma historian tutkimuskohteina.
Sähköposti: ville.j.kivimaki(at)staff.uta.fi

Simo Mikkonen on akatemiatutkija ja Venäjän historian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hän on erikoistunut kulttuuriseen kylmään sotaan ja Neuvostoliiton kulttuuridiplomatian tutkimukseen. Hän on lisäksi tarkastellut muun muassa venäläisten emigranttien yhteisöjä ja niiden toimintaa, taideyhteisöjen poikkikansallisia verkostoja 1900-luvulla, sekä historian teoreettisia ja kasvatuksellisia kysymyksiä.
Sähköposti: simo.mikkonen(at)jyu.fi

Johanna Rainio-Niemi on kansainvälisen historian yliopistonlehtori (ma) Tampereen yliopistossa ja poliittisen historian dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa liittyvät modernin eurooppalaisen poliittisen järjestelmän, valtion, hallinnon ja demokratian historiaan poikkikansallisessa ja vertailevassa perspektiivissä. Rainio-Niemi on tutkinut toisen maailmansodan jälkeistä konsensuspolitiikkaa Euroopassa ja Pohjoismaissa, kylmän sodan, puolueettomuuden ja maanpuolustustahdon aatehistoriaa.
Sähköposti: johanna.rainio-niemi(at)uta.fi

Kirja-arviotoimittaja

Tuomas Laine-Frigren on tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Hänen erityisalojaan ovat Itäisen Keski-Euroopan (erit. Unkari) historia toisen maailmansodan jälkeen, psykologiatieteiden historia ja lapsuuden ja kasvatuksen historia. Laine-Frigrenin tuleva tutkimusprojekti käsittelee uhri- ja syyllisyysdiskursseja ja kansakunnan rakentamista Unkarissa ja Romaniassa II maailmansodan jälkeen.           Sähköposti: tuomas.laine-frigren(at)jyu.fi

Taloudenhoitaja

Raimo Parikka. Sähköposti: raimo.parikka(at)gmail.com